Pył zawieszony: czym jest PM10, a czym PM2,5?

Pył zawieszony: czym jest PM10, a czym PM2,5? Aerozole atmosferyczne

Smog jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym, które powstaje na skutek zanieczyszczenia powietrza w sprzyjających temu warunkach pogodowych. Z takim zanieczyszczeniem, w niektórych obszarach musimy się niestety zmagać przez około połowę każdego roku – a jest ono groźne dla naszego zdrowia. Przede wszystkim ze względu na to, że w powietrzu którym oddychamy znajdują się mikroskopijne zanieczyszczenia, które przedostają się do ciała z każdym oddechem. Początkowo myślano, że powodują one kłopoty z układem oddechowym – okazało się jednak, że ich skutki są znacznie groźniejsze. Obejmują między innymi zaburzenia układu krwionośnego oraz powstawanie nowotworów. Obserwując specjalne wskaźniki zanieczyszczenia można natrafić głównie na dane dotyczące PM10 oraz PM2,5. To pyły zawieszone, które mają szczególnie negatywny wpływ na nasze zdrowie – z tego względu jednak warto jak najwięcej się o nich dowiedzieć! Czym są, skąd się biorą i jak oddziałują na ludzki organizm?

PM2,5 – najbardziej szkodliwe zanieczyszczenie

PM2,5 to aerozole atmosferyczne, których średnica nie jest większa niż 2,5 mikrometra. Tego rodzaju pył zawieszony jest uznawany za najgroźniejszy dla zdrowia człowieka. Wszystko dlatego, że pył jest bardzo drobny, a w takiej postaci może się przedostać bezpośrednio do krwiobiegu. To właśnie ten rodzaj pyłu zawieszonego jest odpowiedzialny za:

  • nasilenie astmy
  • osłabienie czynności płuc
  • nowotwory płuc, gardła i krtani
  • zaburzenia rytmu serca
  • zapalenie naczyń krwionośnych
  • miażdżycę
  • niższą masą urodzeniową dziecka i problemy z oddychaniem, gdy było ono narażone na kontakt z pyłami w trakcie rozwoju płodowego
  • nasilenie objawów chorób związanych z układem krwionośnym i oddechowym.

Pył zawieszony PM2,5 posiada odpowiednie normy, po których przekroczeniu ogłaszany jest alarm. W związku z tym wielu osobom wydaje się, że zwykłe powietrze jest od niego wolne, jednak to nieprawda. W Polsce za normę uważa się niestety stężenia dosyć wysokie, a w niektórych miejscach alarm nie jest zbytnio nagłaśniany, bądź też ogłaszany tak często, że niewielu ludzi się tym przejmuje. Na przykład w Krakowie rzadko można zauważyć osoby w maskach antysmogowych, chociaż powietrze jest naprawdę złej jakości. Warto dodać – dla jasności – że WHO ustaliło normę średniego dobowego stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 na 25 mikrogramów na metr sześcienny, a roczna norma to 10 mikrogramów na metr sześcienny.

PM10 – szkodliwy pył zawieszony

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek, których średnica nie przekracza 10 mikrogramów. Jest szkodliwy z uwagi na zawartość takich elementów jak benzopireny, furany, dioksyny – jednym słowem, rakotwórcze metale ciężkie. Norma średniego, dobowego stężenia tego pyłu wynosi według WHO 50 mikrogramów na metr sześcienny, a roczna 20 mikrogramów na metr sześcienny. Warto jednak wiedzieć, że informację o przekroczonych normach ogłasza się, gdy dobowe stężenie PM10 wyniesie 200 mikrogramów na metr sześcienny – widać więc doskonale jak często wszyscy myślimy, że powietrze jest w porządku, podczas gdy jest ono bardzo zanieczyszczone, jednak nie został jeszcze osiągnięty poziom alarmowy.

PM10 to pył zawieszony, który przede wszystkim wpływa negatywnie na układ oddechowy. To właśnie on odpowiada za ataki kaszlu, świszczący oddech, pogorszenie się stanu osób z astmą czy za ostre, gwałtowne zapalenie oskrzeli. W sposób pośredni PM10 wpływa również negatywnie na resztę organizmu, między innymi zwiększając ryzyko zawału serca oraz wystąpienia udaru mózgu. Benzopiren jest również silnie rakotwórczy. Jak zatem widać, aerozole atmosferyczne tego typu są bardzo szkodliwe dla człowieka.

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Smog
https://pl.wikipedia.org/wiki/PM2,5
https://kobieta.onet.pl/zdrowie/pyl-zawieszony-pm10-i-pm25-normy-i-szkodliwosc-maska-przeciwpylowa/nw99lmy
http://www.tworzymyatmosfere.pl/wplyw-zanieczyszczenia-powietrza-na-zdrowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/PM10