Co to jest smog?

Czym jest smog? To nienaturalne zjawisko atmosferyczne, które polega na współistnieniu związków chemicznych oraz pyłów w naszej atmosferze. Przebywanie oraz oddychanie zanieczyszczonym powietrzem, zagraża naszemu zdrowiu i życiu. Pochodzenie słowa smog ma swoje korzenie w dwóch anglojęzycznych słowach: smoke – dym oraz fog – mgła. Szczególną uwagę należy tu zwrócić na najbardziej niebezpieczne substancje w smogu, czyli na pyły zawieszone pochodzące z lokalnych źródeł zanieczyszczenia.

Przyczyny smogu

Biorąc pod uwagę ocenę stopnia zagrożenia zdrowia, ocenia się średnicę tych cząsteczek (tzw. aerodynamiczna średnica cząstek). I tak – pył PM2.5 zawiera cząstki stałe o niewielkiej średnicy, do 2,5 mikrometra. To dzięki temu niewielkiemu rozmiarowi w łatwy i szybki sposób przedostają się do układu oddechowego, a następnie przesuwają się dalej powodując zatrucie krwioobiegu. W Polsce głównym źródłem tego pyłu są paleniska domowe i transport drogowy. Z kolei PM10 to ziarenka, które mają średnicę do 10 mikrometrów. Ta wielkość pozwala przenikać takim cząstkom do naszych płuc. Głównym źródłem pyłu PM10 w powietrzu w naszych miastach jest emisja ze spalania w indywidualnych systemach grzewczych paliw stałych takich jak węgiel, drewno i biomasa oraz z ruchu drogowego, szczególnie z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych.

A jakie mamy normy dla jakości powietrza?

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Z kolei Unia Europejska dla pyłów drobnych PM10 i PM2,5 ustaliła jedynie poziom dopuszczalny, odpowiednio dla:

  • pyłu PM10 – 50 µg/m3 (dobowy) i 40 µg/m3 (średni-roczny), a dla
  • pyłu PM2,5 – 25 µg/m3 (średni-roczny).

Normy odnośnie dopuszczalnych stężeń dobowych ustalone przez Światową Organizację Zdrowia, to dla:

  • cząsteczek pyłu PM2.5 to 25 μg/m3
  • cząsteczek pyłu PM10 to 50 μg/m3