Zastosowanie

Filtry i włókniny wykorzystywane przy pracach lakierniczych. Oferujemy włókniny syntetyczne sufitowe, włókniny szklane podłogowe, filtry kartonowe ścienne do filtracji mokrej i suche.

Włóknina syntetyczna z siatką – filtr sufitowy

 • Dostępne grubości: 50 mm, 75 mm. (2”/3”)
 • Zastosowanie: progresywna włóknina szklana nasączona nieszkodliwym żelem przeznaczona do filtracji drobnych i suchych cząsteczek rozpylanych farb wodnych

Włóknina szklana Paint Stop – filtr podłogowy

 • Dostępne grubości: 25mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm. (1”/2”/3”/4”)
 • Zastosowanie: progresywna włóknina szklana zaprojektowana do filtracji farb rozpuszczalnikowych i lakierów

Filtr kartonowy typu Andreae

 • Dostępne szerokości: 75 cm, 90 cm, 100 cm
 • Zastosowanie: Filtr przeznaczony do wychwytywania wszelkich zanieczyszczeń stały w warunkach wysokiej wilgotności lub cząstek cieczy w strumieniu powietrza

Włóknina szklana Hydro Paint Stop

 • Dostępne grubości: 50 mm, 75 mm. (2”/3”)
 • Zastosowanie: progresywna włóknina szklana nasączona nieszkodliwym żelem przeznaczona do filtracji drobnych i suchych cząsteczek rozpylanych farb wodnych

Włóknina szklana Dust Stop

 • Dostępne grubości: 25 mm, 50 mm, 100 mm, 125 mm. (1”/2”/4”/5”)
 • Zastosowanie: progresywna włóknina szklana nasączona nieszkodliwym żelem przeznaczona do filtracji grubszych zanieczyszczeń pyłowych

Włóknina szklana Mist Stop

 • Dostępne grubości: 75 mm. (3”)
 • Zastosowanie: progresywna włóknina wykonana z bardzo drobnych włókien szklanych łącznych spoiwem o wysokiej odporności na wilgotność. Przeznaczona do filtrowania cząsteczek mgły wodnej, olejowej w środowiskach o wysokiej wilgotności powietrza.