Co to jest norma?

Norma jest dokumentem normatywnym stosowanym na zasadzie dobrowolności, powszechnie dostępnym i zaakceptowanym przez uznaną jednostkę normalizacyjną.
Norma ustala zasady, wytyczne lub charakterystyki dotyczące różnej działalności i jej wyników, jest zatwierdzana na zasadzie konsensusu, przeznaczona do powszechnego i wielokrotnego stosowania, zaakceptowana przez wszystkie zainteresowane strony jako korzyść dla wszystkich i wprowadza kodeks dobrej praktyki i zasady racjonalnego postępowania przy aktualnym poziomie techniki.

Co daje nam norma?

Norma jasno określa zasady funkcjonowania dzięki czemu wszyscy mamy możliwość jednolicie rozumieć zasady gry.

Jakie mamy normy dotyczące filtrów powietrza?

Od wielu lat na rynku europejskim funkcjonuje norma PN-EN 779 z ostatnią aktualizacją w roku 2012. W normie tej kwalifikacja filtrów następuje na podstawie dwóch głównych wskaźników:

  • stopień odpylania (Am)
  • średnia wartość skuteczności filtracji (Em)

Norma ISO 16890 powstała w 2016 roku i weszła w życie w połowie 2018 roku i obecnie obowiązuje w Europie. Powstała ze względu na potrzebę bardziej szczegółowego spojrzenia na problem filtracji w oparciu o wielkości cząsteczek zanieczyszczeń pyłowych PM10, PM2,5 oraz PM1