Filtracja

Podstawowe pojęcia i definicje występujące w zagadnieniach dotyczących filtracji powietrza.
Poniższe zestawienie pomoże Ci znaleźć odpowiedź na pytania:

  • Co to jest skuteczność filtra?
  • Co oznacza początkowy, a co końcowy opór powietrza?